South Plaquemines High School

Skip to main content

Bell Schedules

High School Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Block 7:25 AM 8:54 AM 89 min
2nd Block 8:57 AM 10:26 AM 89 min
Power 30 10:28 AM 11:01 AM 33 min
Lunch 11:01 AM 11:31 AM 30 min
3rd Block 11:34 AM 1:03 PM 89 min
4th Block 1:06 PM 2:35 PM 89 min
Junior High Regular Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 7:25 AM 8:29 AM 64 min
2nd Period 8:32 AM 9:36 AM 64 min
3rd Period 9:39 AM 10:43 AM 64 min
4th Period 10:46 AM 11:50 AM 64 min
Lunch 11:51 AM 12:21 PM 30 min
5th Period 12:24 PM 1:28 PM 64 min
6th Period 1:31 PM 2:35 PM 64 min
High School Pep Rally Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Block 7:25 AM 8:45 AM 80 min
2nd Block 8:48 AM 10:18 AM 90 min
P30 10:21 AM 10:51 AM 30 min
Lunch 10:51 AM 11:24 AM 33 min
3rd Block 11:27 AM 12:47 PM 80 min
4th Block 12:50 PM 2:10 PM 80 min
Pep Rally 2:10 PM 2:35 PM 25 min
Junior High Pep Rally Schedule
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 7:25 AM 8:25 AM 60 min
2nd Period 8:28 AM 9:28 AM 60 min
3rd Period 9:31 AM 10:31 AM 60 min
4th Period 10:34 AM 11:34 AM 60 min
Lunch 11:34 AM 12:04 PM 30 min
5th Period 12:07 PM 1:07 PM 60 min
6th Period 1:10 PM 2:10 PM 60 min
Pep Rally 2:10 PM 2:35 PM 25 min
1:00 Dismissal: High School
Description / Section Start Time End Time Length
1st Block 7:25 AM 8:30 AM 65 min
2nd Block 8:33 AM 9:38 AM 65 min
Power 30 9:41 AM 10:14 AM 33 min
Lunch 10:14 AM 10:44 AM 30 min
3rd Block 10:47 AM 11:52 AM 65 min
4th Block 11:55 AM 1:00 PM 65 min
1:00 Dismissal: Junior High
Description / Section Start Time End Time Length
1st Period 7:25 AM 8:13 AM 48 min
2nd Period 8:16 AM 9:04 AM 48 min
3rd Period 9:07 AM 9:55 AM 48 min
4th Period 9:58 AM 10:46 AM 48 min
5th Period 10:49 AM 11:37 AM 48 min
Lunch 11:37 AM 12:09 PM 32 min
6th Period 12:12 PM 1:00 PM 48 min