Bell Schedules

High School Bell Schedule 2:35 PM dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 7:20 AM 7:30 AM 10 min
1st Block 7:30 AM 9:06 AM 96 min
2nd Block 9:09 AM 10:45 AM 96 min
LUNCH 10:48 AM 11:18 AM 30 min
3rd Block 11:21 AM 12:57 PM 96 min
4th Block 1:00 PM 2:35 PM 95 min
High School Early Dismissal Bell Schedule 11:45 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom (10 mins) 7:20 AM 7:30 AM 10 min
1st Block (53 mins) 7:30 AM 8:23 AM 53 min
2nd Block (53 mins) 8:26 AM 9:19 AM 53 min
3rd Block (53 mins) 9:22 AM 10:15 AM 53 min
4th Block (54 mins) 10:18 AM 11:12 AM 54 min
LUNCH (30 mins) 11:15 AM 11:45 AM 30 min
High School Pep Rally Bell Schedule 2:35 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 7:20 AM 7:30 AM 10 min
1st Block (90 mins) 7:30 AM 9:00 AM 90 min
2nd Block (90 mins) 9:03 AM 10:33 AM 90 min
Lunch (30 mins) 10:36 AM 11:06 AM 30 min
3rd Block (89 mins) 11:09 AM 12:38 PM 89 min
4th Block (89 mins) 12:41 PM 2:10 PM 89 min
PEP RALLY (25 mins) 2:10 PM 2:35 PM 25 min
High School Exam Day Bell Schedule 11:45 DISMISSAL
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom (10 mins) 7:20 AM 7:30 AM 10 min
Exam 1 (110 mins) 7:30 AM 9:20 AM 110 min
Exam 2 (110 mins) 9:23 AM 11:13 AM 110 min
Lunch (30 mins) 11:15 AM 11:45 AM 30 min
Junior High Bell Schedule 2:35 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom (10 mins) 7:20 AM 7:30 AM 10 min
1st Block (53 mins) 7:30 AM 8:23 AM 53 min
2nd Block (53 mins) 8:26 AM 9:19 AM 53 min
3rd Block (53 mins) 9:22 AM 10:15 AM 53 min
4th Block (53 mins) 10:18 AM 11:11 AM 53 min
5th Block (53 mins) 11:14 AM 12:07 PM 53 min
Lunch (30 mins) 12:10 PM 12:40 PM 30 min
6th Block (53 mins) 12:43 PM 1:36 PM 53 min
7th Block (54 mins) 1:39 PM 2:35 PM 56 min
Junior High Early Dismissal Bell Schedule 11:45 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom (5 mins) 7:20 AM 7:25 AM 5 min
1st Block (30 mins) 7:25 AM 7:55 AM 30 min
2nd Block (30 mins) 7:58 AM 8:28 AM 30 min
3rd Block (30 mins) 8:31 AM 9:01 AM 30 min
4th Block (30 mins) 9:04 AM 9:34 AM 30 min
5th Block (30 mins) 9:37 AM 10:07 AM 30 min
Lunch (30 mins) 10:10 AM 10:40 AM 30 min
6th Block (30 mins) 10:43 AM 11:13 AM 30 min
7th Block (29 mins) 11:16 AM 11:45 AM 29 min
Junior High School Exam Day Bell Schedule 11:45 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom (10 mins) 7:20 AM 7:30 AM 10 min
Exam 1 (110 mins) 7:30 AM 9:20 AM 110 min
BRUNCH (30 mins) 9:23 AM 9:53 AM 30 min
Exam 2 (110 mins) 9:56 AM 11:45 AM 109 min
Junior High Pep Rally Bell Schedule 2:35 Dismissal
Description / Section Start Time End Time Length
Homeroom 7:20 AM 7:30 AM 10 min
1st Period (49 mins) 7:30 AM 8:19 AM 49 min
2nd Period (49 mins) 8:22 AM 9:11 AM 49 min
3rd Period (49 mins) 9:14 AM 10:03 AM 49 min
4th Period (50 mins) 10:06 AM 10:56 AM 50 min
5th Period (50 mins) 10:59 AM 11:49 PM 770 min
Lunch (30 mins) 11:52 AM 12:22 PM 30 min
6th Block (50 mins) 12:25 PM 1:15 PM 50 min
7th Period (50 mins) 1:18 PM 2:08 PM 50 min
PEP RALLY (25 mins) 2:10 PM 2:35 PM 25 min